MENU

Algemene voorwaarden

Huwelijksfotografie

 1. Foto’s en video’s gemaakt door Flowtography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Instagram, blog en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen. 
 2. De boeking van een huwelijksreportage bij Flowtography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking. 
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie. 
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. 
 5. Een huwelijksreportage van Flowtography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. 
 6. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden. 
 7. In de prijs van een huwelijksreportage zijn tevens inbegrepen: 3 ontmoetingen of Skype/Facetime gesprekken (2 voor het huwelijk, 1 erna voor het overhandigen van de foto’s e.d.), alsook is pas een reisvergoeding verschuldigd indien de verplaatsing 100 km (vanuit Kleine-Brogel) overschrijdt. Deze bedraagt dan 0,35 €/km voor de bijkomende kilometers.
 8. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de eigen specifieke stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden, alsook de onbewerkte foto’s (RAW-bestanden) kunnen onder geen beding verkregen worden. 
 9. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. 
 10. Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via mail. De aankoop is bindend en bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag. 
 11. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

Fotosessies

 1. Foto’s en video’s gemaakt door Flowtography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Instagram, blog en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Een fotosessie die een waarde van € 300 overschrijdt, gebeurt de betaling in twee delen. Bij boeking betaalt de klant een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulering van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulering van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Dit is € 100 voor afzegging de avond voordien, € 150 voor afzegging de dag van de sessie zelf.
 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. De foto’s worden pas bewerkt en de galerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
 6. Een fotosessie van Flowtography wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden, koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Het aantal geleverde foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 8. De foto’s worden geleverd in JPG-formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Ze worden geleverd in HD-resolutie (vrij van watermerk) én webformaat (voorzien van watermerk). Indien men de foto’s wil posten op Facebook of andere sociale media, mogen dit enkel de foto’s met watermerk zijn, waarbij het watermerk onder geen beding mag afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in HD-resolutie mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites.
 9. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s (RAW-bestanden) kunnen onder geen beding verkregen worden.
 10. In de prijs is een online galerij met alle foto’s in webformaat inbegrepen. Deze galerij is beschermd met een paswoord, en kan door de klant vrij gedeeld worden onder familie en vrienden.
 11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 12. Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via e-mail. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

Kadobons/vouchers

 1. Kadobons en vouchers worden per post verstuurd of kunnen afgehaald worden op afspraak.
 2. De bons zijn één jaar geldig na datum van aankoop, maar het is aangeraden om binnen het half jaar contact op te nemen om reeds een datum af te spreken.
 3. In de kadobon/voucher zit de verplaatsingskost tot 20 km vanuit Kleine-Brogel inbegrepen. Extra kilometers dienen vergoed te worden aan 0,35 €/ km.

SLUITEN